phần mềm quản lý cửa hàng tạp hoá - siêu thị mini

Quản lý Cửa hàng Tạp hóa, Siêu thị Mini

- Bán hàng bằng mã vạch

- Hỗ trợ màn hình cảm ứng

- Quản lý tồn kho chính xác

Phần mềm quản lý cửa hàng văn phòng phẩm - nhà sách

Quản lý Cửa hàng Văn phòng phẩm

- Thao tác nhanh và chính xác

- Quản lý mã vạch

- Quản lý chính sách giá

Phần mềm quản lý cửa hàng thời trang - cửa hàng mỹ phẩm

Quản lý Cửa hàng Thời trang, Mỹ phẩm

- Quản lý theo size, màu sắc

- Quản lý hàng sửa cho khác

- Quản lý chương trình khuyến mãi

Phần mềm quản lý cửa hàng điện máy - điện thoại

Quản lý Cửa hàng Điện máy, Điện thoại

- Quản lý bảo hành

- Quản lý các dịch vụ gia tăng

- Quản lý chương trình khuyến mãi